Welkom bij Transrivalis. afsluiten

Beschikbare titels

Momenteel kunt u bij ons, via het bestelformulier, de volgende boeken bestellen:

 

Jan Lever, Een bioloog leest de bijbel – Bijzondere waarnemingen in bekende teksten (262 p.)

ISBN 978-90-816343-1-1 (paperback) – € 19.50

ISBN 978-90-816343-2-8 (gebonden) – € 29,50

 

Wim Obbink, Vrijheid begrijp je pas als ze je wordt afgenomen – Ervaringen in de strijd tegen schendingen van mensenrechten (150 p.)

ISBN 978-90-816343-0-4 (paperback) – € 19.50

 

Catharina Th. Bakker en George van Overbeeke, Zusters in de zorg. Een geschiedenis van de Franciscanessen van Charitas (320 p.)

ISBN 978-90-5730-250-0 (hard cover, gebonden) – € 34,95

 

Toelichting op de beschikbare publicaties:

‘Een bioloog leest de bijbel, bijzondere waarnemingen in bekende teksten’ is het laatste boek van Jan Lever en in de loop van de jaren veel verkocht, en nog steeds blijkt er brede interesse in het fascinerende boek van Lever. Vrijwel zijn hele leven heeft Jan Lever (1922-2010), voormalig hoogleraar Dierkunde (1952-1986) aan de VU in Amsterdam, zich beziggehouden met de relatie tussen geloof en wetenschap. Al voordat hij als bioloog was afgestudeerd (1946), vroeg hij zich, als gereformeerde jongeling, af wat de betekenis was van de ‘historische’ vertellingen in de Bijbel, te beginnen bij het scheppingsverhaal. Niet voor niets is hij degene geweest die in de jaren zestig voor de NCRV radio de theorie van evolutie voor een groot deel van het (protestantse) publiek aannemelijk heeft gemaakt. Dit werden historische voordrachten waarin hij afgewogen uitlegde dat de ontwikkeling van soorten (dus ook de mens!) een proces is geweest dat miljoenen jaren in beslag heeft genomen. En dit alles zonder afbreuk te doen aan de betekenis die het christelijk geloof voor hem had!

In dit boek gaat hij aanzienlijk verder met het ontleden van Bijbelse teksten. Hij neemt ons mee in een even fantastische als indrukwekkende zoektocht naar de betekenis achter deze eeuwenoude teksten. Hij constateert, soms schalks maar altijd betrokken, dat de Bijbel zelf laat zien dat we die niet moeten beschouwen als een onfeilbaar historisch boek. Sterker nog, hij stelt, na nauwkeurige  bestudering en vergelijking, belangrijke fundamenten van de Christelijke Kerk serieus ter discussie. Volgens Lever blijken bepaalde waarheden en dogma’s die ons door de Kerk in de afgelopen twintig eeuwen zijn voorgehouden lang niet altijd houdbaar!

Prof. dr. J. Lever (1922) was van 1952 tot 1986 hoogleraar dierkunde aan de vrije Universiteit te Amsterdam. Van zijn hand verschenen ondermeer de volgende boeken: Creatie en Evolutie (1956, Amerikaans vert. 1958), Waar blijven we? (1969, Amerikaanse vert. 1970), Geïntegreerde Biologie (1973), Schepping en Evolutie (1985), Cornelis Lever, Boekverkoper en Uitgever in Gorinchem in de 17 eeuw (1997, met B. Stamkot), Bomengids van Amsterdam Zuid (2002), Feniks en Broedmachine, Reisverhalen over deze wondere wereld (2003), Langs de mysterieuze grenzen van het leven (2006). In voorbereiding zijn: Aristoteles en spreken op Urk, Historische verhalen over mensen en andere levende wezens, en Drie geniale muizen, een kinderboek.